Over onze

gemeente

Wij willen, in afhankelijkheid van de Heere, staan op het vaste fundament van het Woord van God: de Bijbel. In die lijn onderschrijven wij ook van harte de gereformeerde leer, zoals deze onder woorden is gebracht in de drie Formulieren van Enigheid (Heidelbergse Catechismus, Nederlandse Geloofsbelijdenis, Dordtse Leerregels). U kunt ze allemaal  hier  vinden.

Mask Group 17

Predikant

Ds. W. Mouw

Intrede: 23 augustus 2017

1.821

940

881

Aantallen zijn per 01-01-2024

leden

belijdende leden

doopleden

Classis

Utrecht

Particuliere Synode 

Noord-West

Institueringsdatum van de gemeente in Opheusden

21 december 1888

2023-01-06 14_00_28-Wit _ Gergeminfo

Consulent

Ds. D. de Wit

HEERE, ik heb lief de woning Uws huizes, en de plaats des tabernakels Uwer eer.

Psalm 26:8

Voorgangers die de gemeente gediend hebben:

Oef. C. Pieneman (1889-1894), Ds. C. Pieneman (1894-1895), Oef. H. Roelofsen (1895-1896), Ds. H. Roelofsen (1896-1905), Oef. B. van Neerbos (1908-1912), Ds. G. van Reenen (1912-1916), Ds. J.R. van Oordt (1923-1928), Ds. T. Dorresteijn (1940-1956), Ds. J. Karens (1970-2003), Ds. G. Pater (2003-2009), Ds. G.M. de Leeuw (2012-2017), Ds. W. Mouw (2017-heden)

Institutionering 1888 en 1e predikant
Op vrijdag 21 december 1888 werden door dominee Eisma van Bennekom drie ouderlingen in hun ambt bevestigd. Daarmee was de instituering van de Nederduitse gereformeerde kerk te Opheusden een feit. Tijdens de ledenvergadering op woensdagmiddag 2 januari 1889 werd door 33 leden een beroep uitgebracht op kandidaat C. Pieneman uit Amsterdam. Na drie weken nam hij het beroep aan.

Periode dominee Karens
Tijdens de ledenvergadering van 1970 werd de 4e beroepsbrief naar dominee J. Karens gezonden. Dominee Karens liet weten het beroep naar Opheusden aan te nemen. Hij kwam voorgoed. Op 11 september 2003 ging de 82-jarige dominee J. Karens voor het laatst in de gemeente van Opheusden als eigen herder en leraar voor. Dominee J. Karens heeft de gemeente 33 jaar gediend. Slechts vijf dagen was Opheusden vacant. Woensdagmiddag 17 september 2003 werd kandidaat G. Pater aan de gemeente verbonden.

125 jaar
Ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de gereformeerde gemeente van Opheusden in het jaar 2013 is er een herdenkingsboek uitgegeven ‘Van geslacht tot geslacht’. In dit boek is de geschiedenis beschreven van onze gemeente. Ook is er een prekenboek uitgegeven: ‘Het Woord der waarheid’. Het betreft 9 preken van de predikanten die Opheusden hebben gediend. Alle belijdende leden van de gemeente hebben deze boeken destijds ontvangen.