Commissie Ruth

In het voorjaar van 2022 is door de commissie Ruth (onder verantwoordelijkheid van de kerkenraden van de Gereformeerde Gemeente te Opheusden en Kesteren) opvang gerealiseerd voor twee weeshuizen uit Oekraïne. De weeskinderen verblijven op een tweetal locaties in Kesteren. De meegekomen begeleiders (met hun kinderen) verblijven op 11 verschillende externe buitenlocaties als ze geen dienst hebben in het weeshuis. 

Onze wens en bede is dat de Heere Zich genadig wil ontfermen over het Oekraïense volk en of Hij dit werk wil zegenen. 

Exploitatie en giften

De exploitatie van beide weeshuizen is ondergebracht in de Stichting Ruth. Deze stichting heeft ten doel het verlenen van zowel materiële als immateriële steun aan deze vluchtelingen uit Oekraïne. Het vele werk vanuit de Stichting Ruth wordt gedaan door honderden vrijwilligers, ook uit andere kerkelijke gemeenten in de Neder-Betuwe.  

De exploitatiekosten van de weeshuizen worden (met terugwerkende kracht) vergoed door de gemeente Neder-Betuwe vanuit de hiervoor bestemde Rijksmiddelen. De ingezamelde financiële middelen door de commissie Ruth voor de exploitatie van de weeshuizen zijn daarom begin november 2022 teruggegaan naar de gevers (indien bekend). Namens de commissie Ruth zeggen we u hartelijk dank voor de milde gaven. 

U kunt het werk van de Stichting Ruth in de toekomst steunen met uw gift. Uw gift kunt u overmaken naar NL37 ABNA 0109 3449 87 ten name van Gereformeerde Gemeente Opheusden – Commissie Ruth.

Wilt u contact opnemen met de commissie? Stuurt gerust een e-mail naar: [email protected]. 

Ook de noodhulp in Oekraïne vanuit Bijzondere Noden kunt u steunen met uw gift. Meer informatie hierover vindt u op bijzonderenoden.nl/project/oorlog-oekraine/.

Oekraïense samenkomsten op zondag 

Deze samenkomsten worden gehouden in de Ger. Gem. te Nunspeet, waar verschillende (Oekraïense) voorgangers voorgaan. De samenkomst in Nunspeet is in de zaal van onze kerk via de livestream te volgen. 

De inventarisatie voor de aanwezigheid van de Oekraïense vluchtelingen vindt plaats via de directrices van Ruth 1 en Ruth 2. Ook het vervoer voor deze samenkomst wordt geregeld. Als uw Oekraïense gasten willen deelnemen aan deze samenkomst, dan zijn ze van harte welkom! Stuur gerust een e-mail naar [email protected]

De samenkomsten worden uitgezonden via en kunnen teruggeluisterd worden op: dep-israel.nl/kerkdienst.

Wij hopen en bidden dat de Heere wil werken door Zijn Woord en Geest.