Commissie Ruth

Al een aantal maanden woedt er een oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Dagelijks vallen vele slachtoffers en worden grote verwoestingen aangericht. Vele duizenden Oekraïners zijn op de vlucht geslagen.

Als kerkelijke gemeenten hebben we nagedacht over de vraag; wat kunnen wij als Gereformeerde Gemeenten in de Neder-Betuwe betekenen voor deze vluchtelingen. We beseffen dat vluchtelingen ontvangen een hele opgave is. Dat neemt niet weg dat we vanuit de Bijbel worden opgeroepen tot gastvrijheid. “Vergeet de herbergzaamheid niet; (Hebreeën 13:1).

Dit heeft ertoe geleidt dat de “Commissie Ruth” is opgericht.

Onze doelstelling: 

De commissie heeft ten doel het verlenen van zowel materiële als immateriële steun aan vluchtelingen uit Oekraïne. Deze mensen van onderdak en voeding voorzien. Zorgen dat men werk krijgt of begeleiding van dagbesteding. Het verzorgen van contacten voor degenen die medische zorg nodig hebben en zorgen dat ze naar de kerk kunnen waar we er alles aan doen om het Woord tot hen te laten komen. Het verzamelen van voldoende gelden om bovenstaande mogelijk te maken.

Deze commissie staat onder verantwoordelijkheid van de kerkenraden van de Gereformeerde Gemeente te Opheusden en Kesteren.

 

De afgelopen periode is er in het oude politiebureau te Kesteren en de voormalige Rabobank te Kesteren een opvang gerealiseerd voor twee weeshuizen uit Oekraïne. Deze weeskinderen met hun begeleiders zijn inmiddels aangekomen en opgevangen op deze locaties. Daarnaast verblijven er op 9 verschillende externe buitenlocaties de begeleiders met hun kinderen als ze geen dienst hebben in het weeshuis.

De Heere verlene onder ons ook een gedurig gebed tot God. Hij mocht Zich genadig ontfermen over het Oekraïense volk en bovenal dit werk zegenen.

De exploitatie hiervan brengt veel kosten met zich mee. Financiële steun is van harte aanbevolen. Bedragen kunnen worden overgemaakt naar rekeningnummer NL37 ABNA 0109 3449 87 ten name van Gereformeerde Gemeente Opheusden – Commissie Ruth.

Namens commissie Ruth hartelijk dank voor uw milde gaven.

Wilt u contact met ons opnemen? Stuur gerust een e-mail naar: [email protected]

Scan onderstaande QR-code om Commissie Ruth te steunen:
 
Betalen met iDEAL QR in stappen:
  1. Scan de iDEAL QR-code met je mobiel bankieren app (klanten van Triodos en bunq doen dat met de camera van hun telefoon of een QR-scanapp).
  2. Voer het te schenken bedrag in.
  3. Druk op ‘Betalen’, de bank bevestigt de betaling.
  4. Je keert terug naar de bevestigingspagina van de ontvanger.

Samenkomsten op zondag 

Deze samenkomsten worden gehouden in de Ger. Gem. te Nunspeet, waar ds. Valentin Hrushetski voorgaat. De samenkomst begint om 13.30 uur in de Ger. Gem. te Nunspeet en is in de zaal van onze kerk via de livestream te volgen. Er zal niet worden vertaald vanuit het Oekraïens naar het Nederlands.

De inventarisatie voor de aanwezigheid van de Oekraïense vluchtelingen vindt plaats via de directrices van Ruth 1 en Ruth 2. Ook het vervoer voor deze samenkomst wordt geregeld. Als uw Oekraïense gasten willen deelnemen aan deze samenkomst, dan zijn ze van harte welkom! Stuur gerust een e-mail naar [email protected] 

De samenkomsten worden uitgezonden via en kunnen teruggeluisterd worden op: www.dep-israel.nl/kerkdienst.

We hopen en bidden dat de Heere wil werken door Zijn Woord en Geest.   

error: Waarschuwing: Kopiëren niet mogelijk.
X