Zending Gereformeerde Gemeente – Familie Baan

‘Gaat dan heen, onderwijst al de volken,’ (Mat. 28:19a). Het is de bekende tekst die ook wel de zendingsopdracht wordt genoemd. Door wie is deze opdracht gegeven? Door Jezus Christus, de Koning van de kerk. En aan wie heeft Hij deze opdracht gegeven? Aan Zijn discipelen en daarmee aan Zijn kerk. Dat zie je ook duidelijk terug in de uitzending van Barnabas en Paulus vanuit de gemeente van Antiochië, zoals dat beschreven wordt in Handelingen 13 en 14. Het is een opdracht van zowel hen die uitgezonden worden, de zendingswerkers, als van hen die uitzenden, de gemeente.

De familie Baan is vanuit de gemeente van Opheusden uitgezonden naar het zendingsveld in Guinee. Ze mogen wonen en werken in het dorp Coliah, een pioniersplek voor de zending. Maarten is hier door ZGG aangesteld als evangelist. Tijdens hun eerste termijn houdt de familie Baan zich bezig met taal- en cultuurstudie. Die bestaat onder andere uit het leren van de lokale taal, het Susu. Daarnaast is het belangrijk de mensen en hun cultuur te leren kennen. Het uitzien is een plek te mogen krijgen in deze moslimgemeenschap en daar samen als gezin als christen te mogen leven.

Vragen over familie Baan kunt u mailen naar [email protected].

Meer informatie over het zendingswerk in Guinee kunt u vinden op de website van de Zending Gereformeerde Gemeente.

De collecte die op deze avond wordt gehouden is ten bate van de ZGG. Er zullen collecteblokken bij de uitgang staan. U kunt uw gaven ook overmaken op het bankrekeningnummer van de ZGG: NL63 RABO 0322401313 (o.v.v. gemeenteavond Opheusden) of door middel van de onderstaande QR-code:

Maarten en Gerdineke hebben het voornemen om tijdens hun verblijf in Frankrijk en ook na hun uitzending naar Guinee een nieuwsbrief voor het thuisfront op te stellen. Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan door een e-mail te zenden naar: [email protected] of de door uw gegevens achter te laten bij een van de leden van de thuisfrontcommissie. U kunt zo van nabij meeleven met Maarten, Gerdineke en hun dochter Rhodé.

error: Waarschuwing: Kopiëren niet mogelijk.