Collecten/giften

Hier kunt u de bankrekeningnummers vinden om uw collecten/giften per bank over te maken. Vanaf zondag 3 juli 2022 is het ook mogelijk om uw giften via de collectezak in de kerk te doen. Alvast hartelijk dank daarvoor.

EXTRA COLLECTE
04-11-2022 – Emerituskas

› Collecte Kerk:
Rekeningnummer 691 0789 55 t.n.v. kerk Gereformeerde Gemeente te Opheusden o.v.v. Emerituskas (zie collecterooster voor meer informatie)

Meer informatie over deze en andere extra collecten vindt u via de volgende link -> collecterooster 2022.

Maak via onderstaande formulier uw gift over voor de verschillende doelen. Vul per doel de bedragen in euro’s in. Uiteraard kunt u ook voor één doel een gift overmaken. Momenteel is het alleen nog mogelijk digitale giften te geven aan de Gereformeerde Gemeente Opheusden.

Wilt u een gift overmaken voor een doel dat niet wordt vermeld? Doe dit dan door middel van een overschrijving vanaf uw bankrekening.

Bedrag

Onderstaand het overzicht van de rekeningnummers gemeente Opheusden:

DIACONIE
NL67 RBRB 0691 0790 13 t.n.v. diaconie Gereformeerde Gemeente te Opheusden 

KERK
NL81 RBRB 0691 0789 55 t.n.v. kerk Gereformeerde Gemeente te Opheusden 

AFLOSSING
NL13 RBRB 0791 6898 40 t.n.v. kerk Gereformeerde Gemeente te Opheusden o.v.v. aflossing

ZENDING
NL14 RABO 0331 9409 81 t.n.v. PZC Gereformeerde Gemeente te Opheusden o.v.v. gift zendingsbusje 

KERKTELEFOON
NL02 ABNA 0401 0046 35 t.n.v. Gereformeerde Gemeente te Opheusden o.v.v. Gift kerktelefoon

Onderstaand het overzicht van de rekeningnummers gemeente Kesteren:

DIACONIE
NL06 ABNA 0112 0793 93 t.n.v. diaconie Gereformeerde Gemeente te Kesteren 

KERK
NL82 ABNA 0111 3594 49 t.n.v. kerk Gereformeerde Gemeente te Kesteren

BOUWKAS
NL67 ABNA 0112 1351 37 t.n.v. bouwkas Gereformeerde Gemeente te Kesteren

ZENDING
NL36 ABNA 0112 1353 07 t.n.v. Zending Gereformeerde Gemeente te Kesteren

Collecterooster 2022

Inhoud accordeon

02-01-2022
Doel: Jeugdwerk (eigen JV’s o.a. Kerstboeken)
Collecte: Kerk (NL81 RBRB 0691 0789 55) 

06-02-2022
Doel: Bijzondere Noden – Vervolgde kerk
Collecte: Diaconie (NL67 RBRB 0691 0790 13)

Meer informatie over het werk van Bijzonder Noden vindt u hier.

06-03-2022
Doel: Theologische School
Collecte: Kerk (NL81 RBRB 0691 0789 55)

Meer informatie over de Theologische School vindt u hier.

09-03-2022
Doel: Biddagcollecte
Collecte: Kerk (NL81 RBRB 0691 0789 55)
Diaconie (NL67 RBRB 0691 0790 13)

20-03-2022
Doel: Commissie Ruth – Noodhulp Oekraïne
Collecte: Diaconie (NL67 RBRB 0691 0790 13)

Zoals meegedeeld op de ledenvergadering is de collecte bestemd voor commissie Ruth in plaats van Bijzondere Noden.

De commissie Ruth heeft als doelstelling om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. Deze mensen van onderdak en voeding voorzien. Zorgen dat men werk krijgt of begeleiding van dagbesteding. Het verzorgen van contacten voor degenen die medische zorg nodig hebben en zorgen dat ze naar de kerk kunnen waar we er alles aan doen om het Woord tot hen te laten komen. Het verzamelen van voldoende gelden om bovenstaande mogelijk te maken.

Informatie over het werk van Bijzonder Noden in Oekraïne vindt u HIER.

03-04-2022
Doel: Emerituskas
Collecte: Kerk (NL81 RBRB 0691 0789 55)

Het Deputaatschap Emerituskas verzorgt van uitkeringen aan emerituspredikanten, predikantsweduwen en –wezen van de Gereformeerde Gemeenten.

Door de Generale Synode is vastgesteld dat elke gemeente wordt gevraagd om € 10,00 per lid/dooplid over te maken aan het deputaatschap.

Meer informatie over het werk van het Deputaatschap Emerituskas vindt u hier.

28-04-2022
Doel: Deputaatschap voor IsraëL
Collecte: Kerk (NL81 RBRB 0691 0789 55)

Het Deputaatschap voor Israël zet zich in voor het Joodse volk, om hen te bereiken met het Evangelie en om hulp te bieden.

Meer informatie over het werk van het Deputaatschap vindt u hier.

01-05-2022
Doel: Evangelisatie Leidsche Rijn
Collecte: Kerk (NL81 RBRB 0691 0789 55)

Meer informatie van de evangelisatie in Leidsche Rijn vindt u via deze link.

05-06-2022
Doel: ZGG – Pinkstercollecte
Collecte: Kerk (NL81 RBRB 0691 0789 55)

Meer informatie over het werk van het deputaatschap voor de zending van onze gemeenten (ZGG) vindt u via deze link.

03-07-2022
Doel: De Vluchtheuvel
Collecte: Diaconie (NL67 RBRB 0691 0790 13)

Deze extra diaconale collecte is bestemd voor De Vluchtheuvel. De Vluchtheuvel gaat uit van de Gereformeerde Gemeenten.
Door hulpverlening en ondersteuning van de Vluchtheuvel werden in 2021 meer dan 1.000 gezinnen en personen geholpen bij onder meer rouw- en verliesverwerking, huwelijksproblemen, opvoedingsvragen, psychische problemen en seksverslaving. Meerdere leden uit onze gemeente ontvangen hulp van De Vluchtheuvel, waarbij de diaconie (een deel van) de kosten voor haar rekening neemt.

Wij bevelen deze extra collecte dan ook van harte in uw milddadigheid aan.

Meer informatie over het werk van De Vluchtheuvel vindt u via deze link.

07-08-2022
Doel: Deputaatschap Diaconale en Maatschappelijke Zorg
Collecte: Diaconie (NL67 RBRB 0691 0790 13)

Deze extra diaconale collecte is bestemd voor het deputaatschap Diaconale en Maatschappelijke Zorg.

In opdracht van de Generale Synode van de Gereformeerde Gemeenten voert het deputaatschap DMZ verschillende taken uit. Er worden drie doelgroepen onderscheiden: ambtsdragers, belangstellenden en jongeren. In hoofdzaak heeft het werk van het deputaatschap betrekking op het diaconaat.

Meer informatie over het DMZ vindt u via deze link.

Wij bevelen deze extra collecte dan ook van harte in uw milddadigheid aan.

04-09-2022
Doel: Zending Gereformeerde Gemeenten – Uitzending fam. M. Baan
Collecte: Kerk (NL81 RBRB 0691 0789 55) 

Meer informatie over het zendingsveld van de ZGG vindt u hier. Daarnaast er ook een thuisfrontcommissie (tfc) gevormd. Via de volgende link vindt u de speciale webpagina -> thuisfrontcommissie.

De uitzending zal plaatsvinden op dinsdag 11 oktober 2022 (zie www.gergemopheusden.nl/agenda/).

02-10-2022
Doel: Najaarscollecte voor de deputaatschappen Bijzondere Noden & ZGG 
Collecte: Diaconie (NL67 RBRB 0691 0790 13)

Het specifieke projectdoel dat voor deze najaarscollecte is gekozen, is:
Huisgemeenten en tentenmakers in het Midden-Oosten.

Meer informatie over dit project kunt u hieronder lezen in het het bericht van BN en ZGG. Tevens kunt u meer informatie vinden op de website van Bijzondere Noden in het nieuwsbericht en op de projectpagina.


Uitzending en bekostiging zendingswerkers Midden-Oosten
Najaarscollecte BN/ZGG 2022
Sinds februari 2021 werken Zending Gereformeerde Gemeenten (ZGG), Bijzondere Noden (BN) en Deputaatschap voor Israël (DvI) met elkaar samen ten behoeve van de versterking en uitbreiding van Gods Koninkrijk in het Midden-Oosten.
Meer dan tien jaar geleden zette BN de eerste stap in het Midden-Oosten middels verschillende diaconale projecten. Sinds 2013 steunt BN ook de vervolgde kerk in de brede regio van het Midden-Oosten. ZGG ziet in het Midden-Oosten onbereikte volkeren. Velen in deze regio kennen het Evangelie nog niet. De diaconale en geestelijke nood leidde inmiddels tot het uitzenden van twee (zendings)werkers. ZGG is verantwoordelijk voor hun uitzending.
Er wordt door de drie deputaatschappen onderzoek gedaan naar de inzet van mensen, financiën en literatuur in de toekomst. We hopen dat de Heere onze werkers als instrumenten in Zijn hand wil gebruiken tot de uitbreiding van Zijn Koninkrijk, ook in het Midden-Oosten.
De opbrengst van de najaarscollecte dit jaar wordt door ZGG en BN besteed aan de bekostiging van bovengenoemde uitzendingen.
In de Noodklok en Paulus van september kunt u meer lezen over het werk in het Midden-Oosten. We hopen dat u de werkers en dit gebied, dat telkens weer het brandpunt van de wereld lijkt te zijn, gedenkt in uw gebeden. Daarnaast bevelen we de najaarscollecte van harte in uw milddadigheid aan.
Bijzondere Noden
Zending Gereformeerde Gemeenten


 

02-11-2022
Doel: Dankdagcollecten

› Collecte Diaconie:
Giften voor de diaconie kunt u overmaken naar het rekeningnummer NL67 RBRB 0691 0790 13 t.n.v. diaconie Gereformeerde Gemeente te Opheusden o.v.v. Dankdag

› Collecte: Kerk
Giften voor de kerk kunt u overmaken naar het rekeningnummer NL81 RBRB 0691 0789 55 t.n.v. kerk Gereformeerde Gemeente te Opheusden o.v.v. Dankdag

06-11-2022
Doel: Deputaatschap Israël
Collecte: Kerk  (NL81 RBRB 0691 0789 55)

04-12-2022
Doel: Emerituskas
Collecte: Kerk (NL81 RBRB 0691 0789 55)

Het Deputaatschap Emerituskas verzorgt van uitkeringen aan emerituspredikanten, predikantsweduwen en –wezen van de Gereformeerde Gemeenten.

Door de Generale Synode is vastgesteld dat elke gemeente wordt gevraagd om € 11,00 per lid/dooplid over te maken aan het deputaatschap.

Meer informatie over het werk van het Deputaatschap Emerituskas vindt u hier.

25-12-2022
Kerstcollecte -Bijzondere Noden
Collecte: Diaconie (NL67 RBRB 0691 0790 13)

Lees meer over de kerkcollecte via de volgende link: klik hier.

Meer informatie over het werk van Bijzonder Noden vindt u hier.

error: Waarschuwing: Kopiëren niet mogelijk.