Collecten/giften

Hier kunt u de bankrekeningnummers vinden om uw collecten/giften per bank over te maken. Alvast hartelijk dank daarvoor.

EXTRA COLLECTE
01-05-2022 – Evangelisatie Leidsche Rijn

› Collecte Kerk:
Rekeningnummer NL81 RBRB 0691 0789 55 t.n.v. kerk Gereformeerde Gemeente te Opheusden o.v.v. Leidsche Rijn

Via deze link vindt u het collecterooster 2022 met een overzicht van alle maandelijkse collecten.

Hier komt in een latere versie een betalingsmogelijkheid voor het gemakkelijk overmaken van een collecte of gift.

Onderstaand het overzicht van de rekeningnummers gemeente Opheusden:

DIACONIE
NL67 RBRB 0691 0790 13 t.n.v. diaconie Gereformeerde Gemeente te Opheusden 

KERK
NL81 RBRB 0691 0789 55 t.n.v. kerk Gereformeerde Gemeente te Opheusden 

AFLOSSING
NL13 RBRB 0791 6898 40 t.n.v. kerk Gereformeerde Gemeente te Opheusden o.v.v. aflossing

ZENDING
NL14 RABO 0331 9409 81 t.n.v. PZC Gereformeerde Gemeente te Opheusden o.v.v. gift zendingsbusje 

KERKTELEFOON
NL02 ABNA 0401 0046 35 t.n.v. Gereformeerde Gemeente te Opheusden o.v.v. Gift kerktelefoon

Onderstaand het overzicht van de rekeningnummers afdeling Kesteren:

DIACONIE
NL19 ABNA 0102 8174 05 t.n.v. diaconie Gereformeerde Gemeente afdeling Kesteren 

KERK
NL53 ABNA 0102 8173 75 t.n.v. kerk Gereformeerde Gemeente afdeling Kesteren

BOUWKAS
NL97 ABNA 0102 8173 59 t.n.v. bouwkas Gereformeerde Gemeente afdeling Kesteren

Collecterooster 2022

Inhoud accordeon

02-01-2022
Doel: Jeugdwerk (eigen JV’s o.a. Kerstboeken)
Collecte: Kerk (NL81 RBRB 0691 0789 55) 

06-02-2022
Doel: Bijzondere Noden – Vervolgde kerk
Collecte: Diaconie (NL67 RBRB 0691 0790 13)

Meer informatie over het werk van Bijzonder Noden vindt u hier.

06-03-2022
Doel: Theologische School
Collecte: Kerk (NL81 RBRB 0691 0789 55)

Meer informatie over de Theologische School vindt u hier.

09-03-2022
Doel: Biddagcollecte
Collecte: Kerk (NL81 RBRB 0691 0789 55)
Diaconie (NL67 RBRB 0691 0790 13)

20-03-2022
Doel: Commissie Ruth – Noodhulp Oekraïne
Collecte: Diaconie (NL67 RBRB 0691 0790 13)

Zoals meegedeeld op de ledenvergadering is de collecte bestemd voor commissie Ruth in plaats van Bijzondere Noden.

De commissie Ruth heeft als doelstelling om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. Deze mensen van onderdak en voeding voorzien. Zorgen dat men werk krijgt of begeleiding van dagbesteding. Het verzorgen van contacten voor degenen die medische zorg nodig hebben en zorgen dat ze naar de kerk kunnen waar we er alles aan doen om het Woord tot hen te laten komen. Het verzamelen van voldoende gelden om bovenstaande mogelijk te maken.

Informatie over het werk van Bijzonder Noden in Oekraïne vindt u HIER.

03-04-2022
Doel: Emerituskas
Collecte: Kerk (NL81 RBRB 0691 0789 55)

Het Deputaatschap Emerituskas verzorgt van uitkeringen aan emerituspredikanten, predikantsweduwen en –wezen van de Gereformeerde Gemeenten.

Door de Generale Synode is vastgesteld dat elke gemeente wordt gevraagd om € 10,00 per lid/dooplid over te maken aan het deputaatschap.

Meer informatie over het werk van het Deputaatschap Emerituskas vindt u hier.

28-04-2022
Doel: Deputaatschap voor IsraëL
Collecte: Kerk (NL81 RBRB 0691 0789 55)

Het Deputaatschap voor Israël zet zich in voor het Joodse volk, om hen te bereiken met het Evangelie en om hulp te bieden.

Meer informatie over het werk van het Deputaatschap vindt u hier.

01-05-2022
Doel: Evangelisatie Leidsche Rijn
Collecte: Kerk (NL81 RBRB 0691 0789 55)

Meer informatie van de evangelisatie in Leidsche Rijn vindt u via deze link.

05-05-2022
Doel: ZGG – Pinkstercollecte
Collecte: Kerk (NL81 RBRB 0691 0789 55)

03-07-2022
Doel: De Vluchtheuvel
Collecte: Diaconie (NL67 RBRB 0691 0790 13)

07-08-2022
Doel: DMZ (Diaconaal Maatschappelijke Zorg)
Collecte: Diaconie (NL67 RBRB 0691 0790 13)

Meer informatie over het werk van DMZ vindt u hier.

04-09-2022
Doel: ZGG – Uitzending fam. M. Baan
Collecte: Kerk (NL81 RBRB 0691 0789 55) 

Meer informatie over het zendingsveld van de ZGG vindt u hier.

Op basis van de definitieve datum kan deze collecte nog worden verwisseld met een andere maand.

02-10-2022
Doel: Najaarscollecte – Bijzondere Noden & ZGG 
Collecte: Diaconie (NL67 RBRB 0691 0790 13)

Het specifieke projectdoel zal t.z.t. door Bijzondere Noden worden bekend gemaakt.

 

02-11-2022
Doel: Dankdagcollecten

› Collecte Diaconie:
Giften voor de diaconie kunt u overmaken naar het rekeningnummer NL67 RBRB 0691 0790 13 t.n.v. diaconie Gereformeerde Gemeente te Opheusden o.v.v. Dankdag

› Collecte: Kerk
Giften voor de kerk kunt u overmaken naar het rekeningnummer NL81 RBRB 0691 0789 55 t.n.v. kerk Gereformeerde Gemeente te Opheusden o.v.v. Dankdag

06-11-2022
Doel: Deputaatschap Israël
Collecte: Kerk  (NL81 RBRB 0691 0789 55)

04-12-2022
Doel: Emerituskas
Collecte: Kerk (NL81 RBRB 0691 0789 55)

Het Deputaatschap Emerituskas verzorgt van uitkeringen aan emerituspredikanten, predikantsweduwen en –wezen van de Gereformeerde Gemeenten.

Door de Generale Synode is vastgesteld dat elke gemeente wordt gevraagd om € 10,00 per lid/dooplid over te maken aan het deputaatschap.

Meer informatie over het werk van het Deputaatschap Emerituskas vindt u hier.

25-12-2022
Kerstcollecte -Bijzondere Noden
Collecte: Diaconie (NL67 RBRB 0691 0790 13)

Meer informatie over het werk van Bijzonder Noden vindt u hier.

 

X