Collecten/giften

Hier kunt u de bankrekeningnummers vinden om uw collecten/giften per bank over te maken. 

Alvast hartelijk dank daarvoor.

EXTRA COLLECTE
› 01-10-2023 Najaarscollecte voor de deputaatschappen Bijzondere Noden & ZGG

› Collecte Diaconie:
Diaconie (NL67 RBRB 0691 0790 13) Gereformeerde Gemeente te Opheusden (scroll naar beneden voor meer informatie)

Meer informatie over deze en andere extra collecten vindt u via de volgende link -> collecterooster 2023.

Maak via onderstaande formulier uw gift over voor de verschillende doelen. Vul per doel de bedragen in euro’s in. Uiteraard kunt u ook voor één doel een gift overmaken. Momenteel is het alleen nog mogelijk digitale giften te geven aan de Gereformeerde Gemeente Opheusden.

Wilt u een gift overmaken voor een doel dat niet wordt vermeld? Doe dit dan door middel van een overschrijving vanaf uw bankrekening.

Bedrag

Onderstaand het overzicht van de rekeningnummers gemeente Opheusden:

DIACONIE
NL67 RBRB 0691 0790 13 t.n.v. diaconie Gereformeerde Gemeente te Opheusden

KERK
NL81 RBRB 0691 0789 55 t.n.v. kerk Gereformeerde Gemeente te Opheusden 

AFLOSSING
NL13 RBRB 0791 6898 40 t.n.v. kerk Gereformeerde Gemeente te Opheusden o.v.v. aflossing

ZENDING
NL14 RABO 0331 9409 81 t.n.v. PZC Gereformeerde Gemeente te Opheusden o.v.v. gift zendingsbusje 

KERKTELEFOON
NL02 ABNA 0401 0046 35 t.n.v. Gereformeerde Gemeente te Opheusden o.v.v. Gift kerktelefoon

Bruidschat
NL57 ABNA 0125 5096 77 t.n.v. Gereformeerde Gemeente te Opheusden o.v.v. Gift bruidschat

Onderstaand het overzicht van de rekeningnummers gemeente Kesteren:

DIACONIE
NL06 ABNA 0112 0793 93 t.n.v. diaconie Gereformeerde Gemeente te Kesteren 

KERK
NL82 ABNA 0111 3594 49 t.n.v. kerk Gereformeerde Gemeente te Kesteren

BOUWKAS
NL67 ABNA 0112 1351 37 t.n.v. bouwkas Gereformeerde Gemeente te Kesteren

ZENDING
NL36 ABNA 0112 1353 07 t.n.v. Zending Gereformeerde Gemeente te Kesteren

Collecterooster 2023

Inhoud accordeon

08-01-2023
Doel: Jeugdwerk (eigen JV’s o.a. Kerstboeken)
Collecte: Kerk (NL81 RBRB 0691 0789 55) 

05-02-2023
Doel: Bijzondere Noden – Vervolgde kerk
Collecte: Diaconie (NL67 RBRB 0691 0790 13)

Meer informatie over het werk van Bijzonder Noden vindt u hier.

 

19-02-2023
Doel: Bijzondere Noden – Noodhulp aardbeving
Collecte: Diaconie (NL67 RBRB 0691 0790 13)

Op maandag 6 februari jl. zijn Turkije en Syrië getroffen door zware aardbevingen. De noodhulp vanuit onze gemeente wordt gecoördineerd door het deputaatschap Bijzondere Noden. De diaconie zorgt dat de collecten en giften voor deze noodhulp worden overgemaakt aan het deputaatschap.

Meer informatie over de noodhulp door Bijzonder Noden vindt u hier.

06-03-2023
Doel: Theologische School
Collecte: Kerk (NL81 RBRB 0691 0789 55)

Meer informatie over de Theologische School vindt u hier.

08-03-2023
Doel: Biddagcollecte
Collecte: Kerk (NL81 RBRB 0691 0789 55)
Diaconie (NL67 RBRB 0691 0790 13)

04-04-2023
Doel: Emerituskas
Collecte: Kerk (NL81 RBRB 0691 0789 55)

Het Deputaatschap Emerituskas verzorgt van uitkeringen aan emerituspredikanten, predikantsweduwen en –wezen van de Gereformeerde Gemeenten.

Door de Generale Synode is vastgesteld dat elke gemeente wordt gevraagd om € 11,00 per lid/dooplid over te maken aan het deputaatschap.

Meer informatie over het werk van het Deputaatschap Emerituskas vindt u hier.

07-05-2023
Doel: Schulddelging / bruidsschat GGK   
Collecte: Kerk (NL81 RBRB 0691 0789 55)

28-05-2023
ZGG – Pinkstercollecte 
Collecte: Kerk (NL81 RBRB 0691 0789 55)

Meer informatie over het werk van het deputaatschap ZGG kunt u vinden via de volgende link klik hier.

Er zijn geen extra collectes.

02-07-2023
Doel: Helpende Handen.
Collecte: Diaconie (NL67 RBRB 0691 0790 13)

Wij bevelen deze extra collecte dan ook van harte in uw milddadigheid aan.

06-08-2023
Doel: Deputaatschap Diaconale en Maatschappelijke Zorg
Collecte: Diaconie (NL67 RBRB 0691 0790 13)

Deze extra diaconale collecte is bestemd voor het deputaatschap Diaconale en Maatschappelijke Zorg.

In opdracht van de Generale Synode van de Gereformeerde Gemeenten voert het deputaatschap DMZ verschillende taken uit. Er worden drie doelgroepen onderscheiden: ambtsdragers, belangstellenden en jongeren. In hoofdzaak heeft het werk van het deputaatschap betrekking op het diaconaat.

Meer informatie over het DMZ vindt u via deze link.

Wij bevelen deze extra collecte dan ook van harte in uw milddadigheid aan.

03-09-2023
Doel: Evangelisatie Leidsche Rijn.
Collecte: Kerk (NL81 RBRB 0691 0789 55) 

01-10-2023
Doel: Najaarscollecte voor de deputaatschappen Bijzondere Noden & ZGG 
Collecte: Diaconie (NL67 RBRB 0691 0790 13)

Het specifieke projectdoel dat voor deze najaarscollecte is nog niet bekend.


01-11-2023
Doel: Dankdagcollecten

› Collecte Diaconie:
Giften voor de diaconie kunt u overmaken naar het rekeningnummer NL67 RBRB 0691 0790 13 t.n.v. diaconie Gereformeerde Gemeente te Opheusden o.v.v. Dankdag

› Collecte: Kerk
Giften voor de kerk kunt u overmaken naar het rekeningnummer NL81 RBRB 0691 0789 55 t.n.v. kerk Gereformeerde Gemeente te Opheusden o.v.v. Dankdag

12-11-2023
Doel: Deputaatschap Bijbelverspreiding
Collecte: Kerk  (NL81 RBRB 0691 0789 55)

03-12-2023
Doel: Emerituskas
Collecte: Kerk (NL81 RBRB 0691 0789 55)

Het Deputaatschap Emerituskas verzorgt van uitkeringen aan emerituspredikanten, predikantsweduwen en –wezen van de Gereformeerde Gemeenten.

Door de Generale Synode is vastgesteld dat elke gemeente wordt gevraagd om € 11,00 per lid/dooplid over te maken aan het deputaatschap.

Meer informatie over het werk van het Deputaatschap Emerituskas vindt u hier.

25-12-2023
Kerstcollecte -Bijzondere Noden
Collecte: Diaconie (NL67 RBRB 0691 0790 13)

Lees meer over de kerkcollecte via de volgende link: klik hier.

Meer informatie over het werk van Bijzonder Noden vindt u hier.

error: Waarschuwing: Kopiëren niet mogelijk.