Vrouwenvereniging Thuisfront

De vrouwenvereniging Thuisfront heeft ten doel het financieel steunen van kerk, zending, evangelisatie en andere werken van barmhartigheid en de bevordering van de onderlinge band binnen onze gemeente.

Vrouwelijke leden zijn van harte welkom op de vrouwenvereniging.

De avonden worden om de twee weken op dinsdag gehouden in één van de zalen van de kerk.

De avonden starten met inloop om 19:45u, start 20:00u tot 22:00u.

De ochtenden starten met inloop om 9:30u, start 9:45u tot 11:45u

Namens de kerkenraad is diaken S. de Vree aangesteld als contactpersonen.

Emailadres: [email protected]

Rekeningnummer: NL87 RABO 0331 9622 68

error: Waarschuwing: Kopiëren niet mogelijk.