Jeugdvereniging +19 Eljakim

De jeugdvereniging Eljakim is voor jongeren van onze gemeente vanaf 19 jaar.

Het verenigingsseizoen loopt van oktober tot en met april. De bijeenkomsten zijn elke  3 à 4 weken op vrijdagavond. De avonden beginnen om 19.45 uur. Inloop met koffie/thee/fris vanaf 19.30 uur. Publicatie vind plaats via het kerkblad en leden worden ook per mail geïnformeerd.

In de eerste plaats staat Gods Woord centraal. Onderwerpen worden gekozen uit: de Bijbel, Drie Formulieren van Enigheid, kerk-, zendings-, en vaderlandse geschiedenis, kerkelijke, maatschappelijke, medische, en ethische onderwerpen. Daarnaast zijn er enkele activiteiten zoals de startbijeenkomst, kerst- en paasbijeenkomst.

Op basis van een jaarthema worden de onderwerpen samengesteld.

Door de splitsing met de Ger Gem Kesteren is er tijdelijk geen +19 jeugdvereniging

Contactpersoon

[email protected].

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.