Jeugdvereniging +16 Sebna

De jeugdvereniging Sebna is voor jongeren van onze gemeente vanaf 16 t/m 21 jaar.

Het verenigingsseizoen loopt van oktober tot en met april en wordt afgesloten met het bezoeken van de landelijke Bondsdag. De driewekelijkse bijeenkomsten worden gehouden op vrijdagavond. De avonden beginnen om 20.00 uur. Inloop met koffie/thee/fris vanaf 19.45 uur. De publicatie van deze data vindt plaats via het kerkblad en verenigingsleden ontvangen een herinneringsmail.

Tijdens de driewekelijkse bijeenkomsten staat Gods Woord centraal. De onderwerpen worden gekozen uit: de Bijbel, Drie Formulieren van Enigheid, kerk-, zendings- en vaderlandse geschiedenis, kerkelijke of maatschappelijke onderwerpen.

Daarnaast organiseren worden jaarlijks enkele activiteiten, zoals een kerstbijeenkomst, paasbijeenkomst en een activiteit voor een goed doel georganiseerd. Ook worden er in Amsterdam folders verspreid ter ondersteuning van het werk van de evangelisatiepost te Amsterdam.

Eens per drie jaar doen we mee aan de actie die de Jeugdbond organiseert.

Door de splitsing met de Ger Gem Kesteren is de +16 JV tijdelijk samen met +14 JV. Zie voor bijeenkomsten de pagina van de +14JV

Contactpersoon

Dhr. E. van Engelenhoven jr.

 [email protected].

error: Waarschuwing: Kopiëren niet mogelijk.