Bijbelstudie vereniging ‘ONDERZOEK DE SCHRIFTEN’

De Bijbelstudievereniging ‘Onderzoek de Schriften’ heeft ten doel de bestudering van de Heilige Schrift en de belijdenisgeschriften.

Leden van de Bijbelstudievereniging zijn belijdend lid van de Gereformeerde Gemeente te Opheusden.

De verenigingsavonden worden om de twee weken op dinsdag gehouden in één van de zalen van de kerk. De avonden beginnen om 20:00 uur en eindigen om 22:00 uur.

Contactpersoon en bestuursleden

Namens de kerkenraad is ouderling M. van Dam aangesteld als contactpersoon.

De bestuursleden zijn: Ouderling M. van Dam, Dhr. G. van de Werken, Mevr, G,A Vogelaar – Aangeenbrug